Milston Industrial

Rannan Teollisuuskone Oy valmistaa tehokkaita MILSTON lieteseparaattoreita elintarviketeollisuuden ja prosessiteollisuuden tarpeisiin. Suuritehoiset, siirrettävät tai kiinteästi asennettavat sähkökäyttöiset MILSTON lieteseparaattorit ovat parhaimmillaan biokaasulaitosten ja prosessi- ja elintarviketeollisuuden käytössä.

Milston yksikkö on toimittajan tehtaalla koottu ja testattu yksikkö, joka voidaan nopeasti nostaa paikalleen ja kytkeä toimintakuntoiseksi.

Sellu-, paperi- ja kartonkiteollisuus

Milston -lieteseparaattori erottelee kuitu- ja biolietteen kiintoaineen ja nestefaasin erilleen taloudellisesti, energiatehokkaasti ja luotettavasti.

24h/7 huolto- ja varaosapalvelu on sovittavissa tapauskohtaisesti. Separointipalvelut saatavilla myös sopimusratkaisuna.

Jätevesilaitokset

Milston -lieteseparaattori erottelee tehokkaasti sekä teollisuuslietteen että yhdyskuntalietteen kiinteä osan ja nestefaasin.

Erottelu saatavilla myös palvelusopimuksella.

Biokaasulaitos

Milston-lieteseparaattori soveltuu osaksi biokaasulaitoksen tuotantoprosessia.

 

Elintarviketeollisuus ja kalateollisuus

Milston-tekniikka soveltuu erinomaisesti elintarviketeollisuuden raaka-aineiden esikäsittelyn ja valmistusprosessin aikana syntyvien kiintoaineiden erotteluun prosessivesistä. Milston-separointi alentaa jätteiden käsittelykustannuksia ja jätevesikuormaa.