Milston Agri

Rannan Teollisuuskone Oy valmistaa tehokkaita MILSTON lieteseparaattoreita maatalouden tarpeisiin. Suuritehoiset, siirrettävät tai kiinteästi asennettavat sähkökäyttöiset MILSTON lieteseparaattorit ovat parhaimmillaan kehittyvien maatilojen, maatilaurakoitsijoiden ja biokaasulaitosten käytössä.

Milston laitteet maatalouteen

Separoitu fosforipitoinen kuiva-aine

 • Maito- ja nautatiloilla fosforipitoinen separoitu kuiva-aine on oivallinen lannoite viljalle tai uusittaessa nurmia.
 • Separointi vähentää ostolannoitteiden käyttöä. Sikatiloilla ylimääräinen fosfori on edullisempaa kuljettaa kauemmaksi kuiva-aine muodossa kuin raakalietteenä.
 • Kompostointi tuhoaa rikkakasvinsiemenet.
 • Kuiva- aine on edullista raaka-ainetta biokaasulaitoksille ja se on erinomainen lannoite kasvinviljelyyn ja puutarhaan.

Separoitu fosforipitoinen kuiva-aine pellolle levitettäväksi

Separoitu typpipitoinen neste

 • Separoitu typpipitoinen neste on puhdas lannoite nurmelle. Separointi vähentää ostolannoitteiden käyttöä.
 • Neste on nopea levittää ja se imeytyy hyvin maahan eikä aiheuta tukkeumia lietekalustoon.
 • Letkulevitys on erinomainen levitystapa separoidulle nesteelle.
 • Separoitu neste ei vaadi sekoittamista ennen levitystä pellolle. Separointi vähentää varastointitilavuuden tarvetta 15-20%.
 • Separointi voidaan suoritta suuritehoisella siirrettävällä laitteistolla tai rakennukseen sijoitettavalla tilakohtaisella separaattorilla.

Separoitu fosforipitoinen kuiva-aine kompostointiin ja biokaasulaitoksille

Separoidun lietteen levitys pellolle

Separoitu typpipitoinen neste on puhdas lannoite nurmelle.

Separoitu typpipitoinen neste

Maatalous

Lietelannan separoinnin avulla

 • lietelannan ravinteet saadaan tarkemmin hyödynnettyä kasvukauden aikana nurmi- ja peltoviljelyssä.
 • pääravinteet, typpi ja fosfori voidaan paremmin kohdentaa peltolohkoille, samalla syntyy säästöjä kemiallisten lannoitteiden käytössä
 • separoitu typpipitoinen nesteosa on hyvä ja puhdas nurmien lannoite
 • separoitu neste on nopeampi levittää ja se imeytyy hyvin maahan
 • maidon- ja naudanlihan tuotannossa rehun hygieniariskit on paremmin hallinnassa, lietteen kuiva-aine ei tartu kiinni nurmeen ja palaudu rehun mukana
 • levityskalustoon ei tule tukkeentumia ja levitys tapahtuu nopeasti
 • levitys voidaan tehdä nopeasti kevyemmällä, vähemmän tehoa vaativalla kalustolla
 • fosforipitoinen separoitu kuiva-aine lähtee kompostoitumaan nopeasti ja on oivallinen lannoite viljalle tai uusittaessa nurmia
 • sikatiloilla MILSTON tekniikalla voidaan alentaa lietelannan fosforia jolloin lietteen levitysala riittää paremmin, levityskustannukset alenevat samalla ja ympäristökuormitus on paremmin hallittavissa
 • rikkakasvien siemenet jäävät kuiva-aineeseen ja kompostoituvat, nurmien rikkakasvien torjuntatarve vähäisempi
 • lietesäiliöiden tilavuus riittää paremmin

Biokaasutuotanto

 • raakalietteen kuljettaminen on pääasiassa veden kuljettamista
 • MILSTON  lieteseparaattorin avulla voidaan nopeasti ja tehokkaasti tuottaa ja kerätä riittävän suuria määriä lietelannan kuiva-ainetta käytettäväksi biokaasulaitosten raaka-aineena
 • käytettäessä sama painomäärä lietelannan kuiva-ainetta raakalietteeseen verrattuna, voidaan reaktorin kaasutuotantoa nostaa merkittävästi
 • typpipitoinen, ilman sekoittamista levityskelpoinen separoitu nesteosa jää tilalle lannoitteeksi
 • biokaasulaitosten raaka-aineen hankinta- ja kuljetuskustannuksia voidaan alentaa