Milston Industrial

Rannan Teollisuuskone Oy fremstiller højtydende MILSTON-separatorer til slam, der bruges i fødevare- og procesindustrien. De kraftfulde, mobile eller faste eldrevne MILSTON-separatorer til slam fungerer optimalt i forbindelse med brugen af biogasanlæg og i proces- og fødevareindustrien.

Milston-enheden samles og testes i leverandørens værksted. Den samlede enhed er hurtig og nem at få på plads og idriftsætte.

Industrier inden for produktion af papirmasse, papir og karton

Milstons slamseparator separerer faste partikler og væsker fra fibre og bioslam på en omkostningseffektiv, energieffektiv og driftsikker måde.

Reservedele og service døgnet rundt kan aftales i det enkelte tilfælde. Separeringstjenester er også tilgængelige.

Anlæg til behandling af spildevand

Milstons slamseparator separerer faste partikler og væsker fra industrislam og spildevand fra kommunale anlæg på en effektiv måde.

Separering kan også ydes i form af en servicekontrakt.

Biogasanlæg

Milstons slamseparator er velegnet som del af produktionsprocessen i et biogasanlæg.

Fødevare- og fiskeindustrien

Milstons teknologi er ideel til separering af faste partikler fra procesvand under klargøringen af råmaterialer og fremstillingsprocessen i fødevareindustrien. Milstons separering reducerer omkostningerne til behandling af affald og belastningen i forhold af spildevand.