Milston Industrial

Rannan Teollisuuskone Oy tillverkar effektiva MILSTON-separatorer för livsmedelsindustrins och processindustrins behov. Högeffektiva, mobila eller fast monterade eldrivna MILSTON-separatorer är som bäst i användning av biogasanläggningar och process- och livsmedelsindustrin.

Milston-enheten är en enhet, som har hopmonterats och testats i leverantörens fabrik och kan snabbt lyftas till sin plats och kopplas för att bli funktionsduglig.

Cellulosa-, pappers- och kartongindustri

Milston-separatorn separerar fiber- och bioslammets suspenderade ämne och vätskefas på ett ekonomiskt, energieffektivt och tillförlitligt sätt.

24h/7 underhålls- och reservdelsservice kan avtalas från fall till fall. Separeringsservice är också tillgänglig som avtalslösning.

Avloppsvattenanläggningar

Milston-separatorn separerar effektivt både industrislammets och det kommunala slammets fasta beståndsdel och vätskefas.

Det är även möjligt att erhålla separering genom ett tjänsteavtal.

Biogasanläggning

Milston-separatorn är lämplig för att utgöra en del av biogasanläggningens produktionsprocess.

Livsmedelsindustri och fiskeindustri

Milston-tekniken lämpar sig utmärkt för separering av fasta ämnen, som uppstår under förbehandlingen av råmaterial och tillverkningsprocessen, från processvattnet inom livsmedelsindustrin. Milston-separering minskar avfallshanteringskostnader och avloppsvattenbelastning.