Rannan Teollisuuskone

Beställningsmaskinverkstad och hopsättningsfabrik

Rannan Teollisuuskone Oy består av två produktionsenheter, som finns i Leppävesi och Vanda.

Beställningsmaskinverkstad i Leppävesi

Vår maskinverkstad tillverkar högklassiga produkter för träförädlings-, metall-, livsmedels- och grafisk industri. Vår kärnkompetens ligger i medeltunga och tunga svets- och plåtarbeten samt CNC-bearbetningar. Vår hopsättnings- och monteringstjänst, vår strävan att betjäna våra kunder på bästa sätt och vårt omfattande underleverantörsnätverk kombinerar sömlöst helhetens mångfaldiga delar.

Hopsättningsfabrik i Vanda

Hopsättningsfabriken fokuserar främst på hopsättning och sluttestning av anordningar, som går på export. För att säkerställa kvaliteten på vårt arbete utför vi provningar och logiktestningar på anläggningar som vi har satt ihop. Styrkan i vår verksamhet ligger i en låg organisationsstruktur och effektiv kontroll av materialflöden samt snabba genomgångstider för produktion.

Våra värden och vårt funktionssätt

Kundnöjdhet och kvalitet

Det viktigaste för oss är att kunden är nöjd med våra tjänster och våra produkters kvalitet. Våra kunder ha tackat oss för vårt flexibla funktionssätt, vår effektiva produktionsstyrning och projektledning. Vår verksamhet stöds av ISO 9001 kvalitets- och ISO 14001 miljöledningssystemen.

Leveranssäkerhet och hantering av kundprojekt

Vår uppföljningsmetoder för belastning och tillverkning garanterar, att kundens order går punktligt vidare i vår produktionsprocess. Slutprodukten levereras flexibelt med aktande av kundens krav vid behov direkt in i kundens process. Det förtroende vi har byggt upp genom en öppen funktionsmodell bland kunderna och också bland personalen leder oss mot målet – för att vara en partner nära uppdragsgivaren och för totalt leveransansvar.

Miljövärden

Miljömålen vi har satt upp gäller alla organisationsnivåer i vårt företag. Detsamma förutsätter vi även av våra samarbetspartner. På så sätt kan vi erbjuda våra kunder kvalitetsprodukter som belastar miljön så lite som möjligt.

Historik

1984

Företaget grundades år 1984, då DI Antti Ranta från Kitee köpte SOK:s centralverkstad i Vaajakoski. Företaget blev det första dotterbolaget inom Konepaja Antti Ranta Oy.

1998

I mars är 1998 flyttade Rannan Teollisuuskone Oy från Vaajakoski till det nuvarande sätet i Leppävesi.

I slutet av samma år träffades ett partnership-avtal med en ledande tillverkare av kabelmaskiner. Med avtalet utvidgade företaget sin verksamhet inom maskin- och anordningsinstallation till Vanda.

2000

Utvidgningen av verkstadt 2 600 m².

Rannan Teollisuuskone Oy är känt som tillförlitlig anordningstillverkare och underleverantör till industrin. Anordningar som tillverkats av Rannan Teollisuuskone har levererats till alla världsdelar.

2013

På sommaren år 2013 köpte Rannan Teollisuuskone Oy Milston Oy:s affärsverksamhet. Marknadsföring, försäljning, produktutveckling och tillverkning av Milston-gödselseparatorn togs över av Rannan Teollisuuskone.

2014

Utveckling och testning av nya Milston-modeller påbörjades.

2016

Försäljning och marknadsföring av nya Milston-modeller påbörjades.

Certifikat

lataus (1)lataus (2)latauslataus (3)