Milston Farmer matar trumkompostern

Milston Farmer matar trumkompostern på en gård som föder upp kalvar. Den hygiena torrsubstansen används som ströfoder.

Kompostering minskar behovet av att köpa strömaterial och minskar kostnaderna för gödsel. Gödseln blir rikare efter bara några få cykler av återvinning.

Bra ströfoder kommer att förbättra kalvarens välbefinnande och de växer snabbare.