Milston ruokkimassa rumpukompostoria

Milston Farmer ruokkimassa rumpukompoostoria vasikkakasvattamolla. Rumpukompostorilla hygienisoitua kuivaa jaetta käytetään kuivikkeena.

Separoinnin ja kompostoinniin etuja:

  • Kompostointi vähentää kuivikkeen ostotarvetta.
  • Separointi vähentää lannan levitystarvetta. Ravinteet rikastuu lantaan: lanta voidaan levittää ravinteekkaampana pellolle. Ajokilometrit vähenee noin 25 %.
  • Turpeen mukana tulevista juurakoista aiheutuvat ongelmat navetan kuljetusjärjestelmissä, pumppauksessa ja lietteen levityksessä vähenevät tai poistuvat kokonaan.
  • Hyvä kuivitus lisää vasikoiden kasvunopeutta noin 20 % verrattuna normaaliin kuivitukseen.