Milston Hero

MOBILA KRAFTPAKET - EFFEKTIVITET OCH PRODUKTIVITET

Milston HERO-enheterna lämpar sig för separering, som kräver stor kapacitet, såsom för gödselentreprenad, gårdars sambruksmaskiner och stora djurgårdar. Enheterna levereras färdigmonterade på ett krokflak. Förutom Milston-separatorerna innehåller kraftpaketen också ett krokflak, transportörerna, ett aggregat, en hydraulisk enhet, en matningsbassäng och en tömningsbassäng för den separerade vätskan samt behövliga pumpar, slangar och kopplingar. El och hydraulik finns färdigmonterade. För alla modeller finns en lastbom tillgänglig som tilläggsoption. För krokflaket är det möjligt att få en beredskap för containertransportunderlag.

Se videon

hero_2Hero 1
hero_2_2Hero 2
hero_2_2_2Hero 3
Basuppgifter
Tillverkningsmaterial Målat stål och rostfritt stål. Skyddsplåtar i aluminium
Antalet rör 2 4 6
Utrustning Matarpump, aggregat för matarpump, tömningspump, transportör 1,5 m, transportör 4 m, transportör 5 m, slangar 3x10 m + kopplingar, aggregat. Hero-separatorerna är försedda med all behövlig utrustning!
Transportörens bredd 40 mm
Ljudnivå 80 db
Prestationsförmåga
Hanteringskapacitet Nöt upp till 50 m3/h, svin upp till 75 m3/h Nöt upp till 100 m3/h, svin upp till 150 m3/h Nöt upp till 150 m3/h, svin upp till 225 m3/h
Effekt 35 kw 65 kw 95 kw
Ström-/bränsleförbrukning 0,07 €/h 0,13 €/h 0,20 €/h